پرش به


دانلود مقالات فارسی

مقالات فارسی را در این تالار به اشتراک بگذارید.

زیر انجمن ها

مقالات عمومی مهندسی عمران

مقالات عمومی مهندسی عمران (مشترک بین گرایشهای مختلف) را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 75 موضوع
 • 11 پاسخ
طرح پیشنهادی برای بیمه و با... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات کنفرانس ها

مقالات کنفرانس ها و سمینارهای مختلف را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 17 موضوع
 • 18 پاسخ
فایل های دومین سمینار «تجار... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش سازه

مقالات تخصصی گرایش سازه را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 276 موضوع
 • 9 پاسخ
طراحی لایه‌های الیاف و تسمه... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش زلزله

مقالات تخصصی گرایش زلزله را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 167 موضوع
 • 2 پاسخ
اطلاعاتی در مورد گسل پردیسا... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش مهندسی ژئوتکنیک

مقالات تخصصی گرایش مهندسی خاک و پی را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 106 موضوع
 • 0 پاسخ
ارزیابی رفتار دینامیکی ماسه... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی مدیریت ساخت

مقالات تخصصی گرایش مهندسی مدیریت و ساخت را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 14 موضوع
 • 0 پاسخ
ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش سازه های هیدرولیکی

مقالات تخصصی گرایش سازه های هیدرولیکی را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 22 موضوع
 • 0 پاسخ
شناسایی مودال سد بتنی قوسی... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش سازه های دریایی

مقالات تخصصی گرایش سازه های دریایی را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 17 موضوع
 • 0 پاسخ
تحلیل لرزه‌ای سکوهای پایه ثابت - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش مهندسی آب

مقالات تخصصی گرایش مهندسی آب را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 131 موضوع
 • 0 پاسخ
اثرات بالقوه ایجاد بازار آب... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش محیط زیست

مقالات تخصصی گرایش مهندسی محیط زیست را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 55 موضوع
 • 0 پاسخ
تعیین ضرایب بیوسینتیکی فرای... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش مهندسی راه

مقالات تخصصی گرایش مهندسی راه را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 39 موضوع
 • 0 پاسخ
برآورد کمينه فشار جبهه کار... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش مهندسی ترافیک

مقالات تخصصی گرایش مهندسی ترافیک را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 11 موضوع
 • 0 پاسخ
بررسی قطار مغناطیسی و مقایس... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش مهندسی معماری و شهرسازی

مقالات تخصصی گرایش مهندسی معماری و شهرسازی را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 2 موضوع
 • 0 پاسخ
الگوي ارزيابي عملکرد شرکت ه... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی مهندسی نقشه برداری

مقالات تخصصی مهندسی نقشه برداری را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 119 موضوع
 • 0 پاسخ
تحليل نااريب تغييرشکل سه بع... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات غیرتخصصی

مقالات غیرتخصصی را در این تالار به اشتراک بگذارید

 • 0 موضوع
 • 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست


صفحه 1 از 1

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید موضوعی ارسال نمایید
  موضوع شروع شده توسط وضعیت آخرین ارسال
مطلبی یافت نشد ، شما می توانید اولین نفری باشید که مطلبی ارسال می کنید.

صفحه 1 از 1

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید موضوعی ارسال نمایید