پرش به


دانلود مقالات انگلیسی

مقالات انگلیسی را از طریق این تالار به اشتراک بگذارید.

زیر انجمن ها

مقالات عمومی مهندسی عمران

مقالات انگلیسی عمومی مهندسی عمران را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 5 موضوع
 • 0 پاسخ
اختلاط دستی بتن - آخرین ارسال توسط Member

مقالات کنفرانس ها

مقالات کنفرانسهای خارجی را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 0 موضوع
 • 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

مقالات تخصصی گرایش سازه

مقالات تخصصی انگلیسی گرایش سازه را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 106 موضوع
 • 1 پاسخ
EFFECTIVE STIFFNESS MODEL F... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش زلزله

مقالات انگلیسی تخصصی گرایش زلزله را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 87 موضوع
 • 1 پاسخ
Empirical equations for the... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش مهندسی ژئوتکنیک

مقالات انگلیسی تخصصی گرایش مهندسی ژئوتکنیک را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 38 موضوع
 • 0 پاسخ
LEAST SQUARES SUPPORT VECTO... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی مدیریت ساخت

مقالات انگلیسی تخصصی مدیریت ساخت را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 13 موضوع
 • 0 پاسخ
CONSTRUCTION TECHNOLOGY OF... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش سازه های هیدرولیکی

مقالات انگلیسی تخصصی گرایش سازه های هیدرولیکی را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 17 موضوع
 • 0 پاسخ
BASIC DISPLACEMENT FUNCTION... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش سازه های دریایی

مقالات انگلیسیس تخصصی گرایش سازه های دریایی را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 22 موضوع
 • 0 پاسخ
Wave endurance time: A new... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش مهندسی آب

مقالات انگلیسی تخصصی گرایش مهندسی آب را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 72 موضوع
 • 0 پاسخ
Hydrologic Data Uncertainty... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش محیط زیست

مقالات انگلیسی تخصصی گرایش محیط زیست را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 6 موضوع
 • 0 پاسخ
HEXADECYL TRIMETHYL AMMONIU... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش مهندسی راه

مقالات انگلیسی تخصصی گرایش مهندسی راه را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 22 موضوع
 • 0 پاسخ
EVALUATION OF COAL WASTE AS... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی گرایش مهندسی ترافیک

مقالات انگلیسی تخصصی گرایش مهندسی ترافیک را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 8 موضوع
 • 0 پاسخ
PARAMETERS DESIGN AND ECONO... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات تخصصی مهندسی نقشه برداری

مقالات انگلیسی تخصصی مهندسی نقشه برداری را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 3 موضوع
 • 0 پاسخ
Monitoring Land Subsidence... - آخرین ارسال توسط admin

دانلود مقالات تخصصی مهندسی معماری و شهرسازی

مقالات تخصصی مهندسی معماری و شهرسازی را در این تالار به اشتراک بگذارید

 • 76 موضوع
 • 2 پاسخ
دانلود مجله Landscape urban... - آخرین ارسال توسط admin

مقالات غیرتخصصی

مقالات انگلیسی غیرتخصصی را در این تالار به اشتراک بگذارید.

 • 2 موضوع
 • 0 پاسخ
Extreme learning machine fo... - آخرین ارسال توسط admin


صفحه 1 از 1

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید موضوعی ارسال نمایید
  موضوع شروع شده توسط وضعیت آخرین ارسال

صفحه 1 از 1

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید موضوعی ارسال نمایید