پرش به


مباحث تخصصی


زیر انجمن ها

مباحث تخصصی مهندسی سازه

مباحث تخصصی مهندسی سازه (نظیر الاستیسیته، تئوری صفحات و پوسته ها، پایداری سازه ها و .... ) را در این تالار مطرح فرمایید.

 • 15 موضوع
 • 20 پاسخ
خرابی پیشرونده -جلو گیری از... - آخرین ارسال توسط javades

مباحث تخصصی مهندسی زلزله

مباحث تخصصی در مورد مهندسی زلزله را در این تالار مطرح فرمایید

 • 11 موضوع
 • 16 پاسخ
تولید شتاب نگاشت مصنوعی - آخرین ارسال توسط parhamkianian

مباحث تخصصی مهندسی ژئوتکنیک

مباحث تخصصی مهندسی ژئوتکنیک را در این تالار مطرح فرمایید.

 • 3 موضوع
 • 2 پاسخ
نحوه تشخصی خاک سیمانته شده - آخرین ارسال توسط shmorteza

مباحث تخصصی مهندسی سازه های هیدرولیکی

مباحث تخصصی مرتبط با سازه های هیدرولیکی را در این تالار مطرح فرمایید.

 • 0 موضوع
 • 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

مباحث تخصصی مهندسی سازه های دریایی

مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی سازه های دریایی را در این تالار مطرح فرمایید.

 • 0 موضوع
 • 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

مباحث تخصصی مهندسی آب

مباحث تخصصی مهندسی آب را در این تالار مطرح فرمایید.

 • 0 موضوع
 • 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

مباحث تخصصی مهندسی مدیریت پروژه و ساخت

مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی مدیریت پروژه و ساخت را در این تالار مطرح فرمایید.

 • 1 موضوع
 • 1 پاسخ
پرسشنامه پایان نامه ارشد مد... - آخرین ارسال توسط mohammadmahdi2

مباحث تخصصی مهندسی ترافیک

مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی ترافیک را در این تالار مطرح فرمایید.

 • 0 موضوع
 • 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

مباحث تخصصی مهندسی محیط زیست

مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی محیط زیست را در این تالار مطرح فرمایید.

 • 2 موضوع
 • 0 پاسخ
منابع مطالعاتی محیط زیست - آخرین ارسال توسط kiani1142

مباحث تخصصی مهندسی نقشه برداری

مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی نقشه برداری را در این تالار مطرح فرمایید.

 • 0 موضوع
 • 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

مباحث تخصصی مهندسی معماری و شهرسازی

مباحث تخصصی مرتبط با مهندسی معماری و شهرسازی را در این تالار مطرح فرمایید.

 • 1 موضوع
 • 1 پاسخ
اجتناب از پوشاندن سراسری دا... - آخرین ارسال توسط meysam_civil

Building Information Modelling (BIM)

مباحث مربوط به Building Information Modelling (BIM) را در این تالار مطرح فرمایید

 • 15 موضوع
 • 11 پاسخ
تعدادی از مزایا و قابلیت ها... - آخرین ارسال توسط khsaeid