پرش به


آیین نامه ها


زیر انجمن ها

آیین نامه های طراحی و اجرای سازه های فلزی

مسایل تخصصی در زمینه آیین نامه های طراحی و اجرای سازه های فلزی نظیر مبحث دهم و یازدهم، نشریه 264 ، آیین نامه AISC و ... را در این تالار ارسال فرمایید.

 • 0 موضوع
 • 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

آیین نامه های طراحی و اجرای بتن و سازه های بتنی

مباحث مربوط به آیین نامه های مختلف طراحی و اجرای بتن و سازه های بتنی (نظیر مبحث نهم، آبا، ACI، CSA و ...) را در این تالار ارسال فرمایید.

 • 10 موضوع
 • 25 پاسخ
منظور كرنش خالص در اصلاحيه... - آخرین ارسال توسط kiani20090

آیین نامه های بارگذاری و مقاومسازی لرزه ای

مباحث مربوط به آیین نامه های بارگذاری و مقاومسازی لرزه ای ( نظیر مبحث ششم، آیین نامه 2800، نشریه 360، ASCE و ...) را در این تالار ارسال فرمایید.

 • 13 موضوع
 • 23 پاسخ
آیین نامه ACI 440.2R-17 ؟ - آخرین ارسال توسط askari36

آیین نامه های مرتبط با راه، راه آهن ، ترافیک

مباحث مرتبط با نشریات و آیین نامه های راهسازی، راه آهن، مهندسی ترافیک را در این تالار ارسال فرمایید.

 • 1 موضوع
 • 5 پاسخ
آیین نامه مرجع در راهسازی چ... - آخرین ارسال توسط mohammadmahdi2

آیین نامه های مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک

مباحث مربوط به نشریات و آیین نامه های تخصصی مهندسی ژئوتکنیک ( نظیر مبحث هفتم) را در این تالار ارسال فرمایید.

 • 0 موضوع
 • 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

آیین نامه های تخصصی مهندسی آب، محیط زیست، سازه های هیدرولیکی و دریایی

مباحث مربوط به نشریات و آیین نامه های تخصصی شاخه های مهندسی آب، محیط زیست، سازه های هیدرولیکی و دریایی را در این تالار مطرح فرمایید.

 • 0 موضوع
 • 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

بقیه آیین نامه های داخلی

مباحث مربوط به آیین نامه های داخلی که در انجمن های بالا قابل ارسال نیست در این تالار ارسال فرمایید.

 • 0 موضوع
 • 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست