پرش به


تصویر

نحوه استفاده از سیم جوش برای جوشکاری ورق پیوستگی در ستون باکس

سیم جوش ستون باکس مهدی علیرضایی جوشکاری جوشکاری ستون باکس ورق پیوستگی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
1 پاسخ برای این موضوع

#1 admin

admin

  Administrator

 • Administrators
 • 4089 ارسال
 • LocationHamadan

ارسالی 18 July 2017 - 03:28 PM

نحوه استفاده از سیم جوش برای جوشکاری ورق پیوستگی در ستون باکس

فیلم به مدت 42 ثانیه

به نقل از کانال تلگرام

لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و یا اگر عضو نیستید عضو شوید تا بتوانید محتویات این قسمت را مشاهده نمایید

دانلود از پیوست

 

 

توضیحات تکمیلی به نقل از کانال تلگرام دکتر مهدی علیرضایی :

 اجرای ورق‌های سخت کننده در داخل ستون‌های باکس معمولا براحتی صورت نمی‌گیرد. ستون‌های باکس  دارای دو بال و دو جان می‌باشند که با توجه به عدم امکان دسترسی به‌داخل ستون پس از بسته شدن  آن و در نتیجه عدم امکان جوش‌کاری سخت‌کننده‌های داخلی آن در مرحله مونتاژ اولیه، یک وجه از چهار وجه ستون نباید مونتاژ شود. بطور کلی ساخت سه ضلع ستون راحت است. جهت مونتاژ دو وجه جان روی بال زیرین، ابتدا تعدادی ورق‌های کوچک که به‌صورت گونیا بریده شده‌اند از داخل، روی بال، خال جوش به نحوی که دو ورق جان پس از چسبیدن به‌ آن‌ها در محل نهایی خود قرار گرفته باشد. ین ورق‌های کوچک پس از تکمیل مونتاژ ورق‌های جان برداشته شده و جهت ساخت ستون‌های بعدی به‌کار می‌روند. یعنی سه ضلع را که شکل U بوده اجرا نموده و ورق سخت کننده نیز براحتی به این سه وجه در جای دقیق خود متصل شده و جوش مورد نیاز نیز ریخته می‌شود. پس از تکمیل جوش سخت‌کننده‌های داخل ستون‌های باکس ، نوبت مونتاژ وجه چهارم  این ستون‌ها می‌رسد. در شکل اول زیر این موضوع نشان داده شده است. قبل از مونتاژ وجه چهارم باید کلیه جوش‌های داخل ستون مورد بازرسی و تأیید مهندس ناظر یا بازرس جوش ساختمان قرار گرفته و پس از تأیید، مونتاژ وجه چهارم مجاز می‌باشد. مراحل مونتاژ ضلع چهارم با گام دوم و سوم نشان داده شده است. وجه چهارم ستون به‌صورت تکه تکه در حدفاصل میان ترازهای ستون روی U مونتاژ شده به نحوی که ورق‌های سخت‌کننده را بتوان به آن از داخل جوش‌کاری نمود. عموماً این روش در مورد مقاطع بزرگ کاربرد دارد. حال بخش‌های دیگر ضلع چهارم با جوش نفوذی به تیکه‌ای که روی سخت کننده اجرا شده، متصل می‌شود و ضلع چهارم نیز کامل می‌شود.

روش دیگری نیز وجود دارد که در فیلم مختصر زیر توسط اینجانب گرفته شده که در آن به جای تیکه کردن ضلع چهارم، امتدادی  که بایستی ضلع چهارم به سخت کننده متصل شود، را در روی یکی از اضلاع سوراخ کوچکی نموده و یک الکترود مخصوص که در این فیلم نشان داده شده را در مسیر حرکت جوشکاری میبرند. طول این الکترود زیاد بوده و با ایجاد قوس الکتریکی، جوشکاری صورت میگیرد. نمونه‌ای از کاربرد آن را در شکل سوم مشاهده می‌کنید.

 

فایل پیوستی  photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۱۹-۱۴.jpg   98.14K   4 تعداد دریافت ها

آماده سازی سه ضلع ستون باکس و اتصال سخت کننده به آنها در گام ابتدایی

فایل پیوستی  photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۲۰-۵۹.jpg   90.92K   4 تعداد دریافت ها

قرار دادن بخشی از ضلع چهارم بر روی سخت کننده‌ها و جوشکاری سخت کننده به بخشی از ضلع چهارم از اطراف که قابل دسترسی است و در نهایت اجرای بخش‌های دیگر ضلع چهارم و اتصال آنها با جوش شیاری

فایل پیوستی  photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۲۳-۴۰.jpg   78.65K   6 تعداد دریافت ها

استفاده از روش دوم و ایجاد سوراخ دسترسی جهت انتقال سیم جوش بلند به داخل مقطع، جهت جوشکاری ضلع چهارم به سخت کننده

فایل پیوستی  photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۲۴-۳۷.jpg   81.59K   6 تعداد دریافت ها

سیم جوشی که در روش دوم برای حرکت در سوراخ دسترسی مورد استفاده قرار میگیرد. این سیم جوش داری قطر و طول قابل ملاحظه‌ای است.

 

 

 

قابل ذکر است که این فیلم روش دوم را نمایش میدهد

فایل های پیوستی


 • 0

دوره آمادگی برای آزمون محاسبات نظام مهندسی در همدان :

https://goo.gl/yGbGsX


#2 MojtabaAmini

MojtabaAmini

  Member

 • Members
 • ستارهستاره
 • 20 ارسال

ارسالی 18 July 2017 - 04:19 PM

نحوه استفاده از سیم جوش برای جوشکاری ورق پیوستگی در ستون باکس

فیلم به مدت 42 ثانیه

به نقل از کانال تلگرام

لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و یا اگر عضو نیستید عضو شوید تا بتوانید محتویات این قسمت را مشاهده نمایید

دانلود از پیوست

 

 

توضیحات تکمیلی به نقل از کانال تلگرام دکتر مهدی علیرضایی :

 اجرای ورق‌های سخت کننده در داخل ستون‌های باکس معمولا براحتی صورت نمی‌گیرد. ستون‌های باکس  دارای دو بال و دو جان می‌باشند که با توجه به عدم امکان دسترسی به‌داخل ستون پس از بسته شدن  آن و در نتیجه عدم امکان جوش‌کاری سخت‌کننده‌های داخلی آن در مرحله مونتاژ اولیه، یک وجه از چهار وجه ستون نباید مونتاژ شود. بطور کلی ساخت سه ضلع ستون راحت است. جهت مونتاژ دو وجه جان روی بال زیرین، ابتدا تعدادی ورق‌های کوچک که به‌صورت گونیا بریده شده‌اند از داخل، روی بال، خال جوش به نحوی که دو ورق جان پس از چسبیدن به‌ آن‌ها در محل نهایی خود قرار گرفته باشد. ین ورق‌های کوچک پس از تکمیل مونتاژ ورق‌های جان برداشته شده و جهت ساخت ستون‌های بعدی به‌کار می‌روند. یعنی سه ضلع را که شکل U بوده اجرا نموده و ورق سخت کننده نیز براحتی به این سه وجه در جای دقیق خود متصل شده و جوش مورد نیاز نیز ریخته می‌شود. پس از تکمیل جوش سخت‌کننده‌های داخل ستون‌های باکس ، نوبت مونتاژ وجه چهارم  این ستون‌ها می‌رسد. در شکل اول زیر این موضوع نشان داده شده است. قبل از مونتاژ وجه چهارم باید کلیه جوش‌های داخل ستون مورد بازرسی و تأیید مهندس ناظر یا بازرس جوش ساختمان قرار گرفته و پس از تأیید، مونتاژ وجه چهارم مجاز می‌باشد. مراحل مونتاژ ضلع چهارم با گام دوم و سوم نشان داده شده است. وجه چهارم ستون به‌صورت تکه تکه در حدفاصل میان ترازهای ستون روی U مونتاژ شده به نحوی که ورق‌های سخت‌کننده را بتوان به آن از داخل جوش‌کاری نمود. عموماً این روش در مورد مقاطع بزرگ کاربرد دارد. حال بخش‌های دیگر ضلع چهارم با جوش نفوذی به تیکه‌ای که روی سخت کننده اجرا شده، متصل می‌شود و ضلع چهارم نیز کامل می‌شود.

روش دیگری نیز وجود دارد که در فیلم مختصر زیر توسط اینجانب گرفته شده که در آن به جای تیکه کردن ضلع چهارم، امتدادی  که بایستی ضلع چهارم به سخت کننده متصل شود، را در روی یکی از اضلاع سوراخ کوچکی نموده و یک الکترود مخصوص که در این فیلم نشان داده شده را در مسیر حرکت جوشکاری میبرند. طول این الکترود زیاد بوده و با ایجاد قوس الکتریکی، جوشکاری صورت میگیرد. نمونه‌ای از کاربرد آن را در شکل سوم مشاهده می‌کنید.

 

attachicon.gifphoto_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۱۹-۱۴.jpg

آماده سازی سه ضلع ستون باکس و اتصال سخت کننده به آنها در گام ابتدایی

attachicon.gifphoto_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۲۰-۵۹.jpg

قرار دادن بخشی از ضلع چهارم بر روی سخت کننده‌ها و جوشکاری سخت کننده به بخشی از ضلع چهارم از اطراف که قابل دسترسی است و در نهایت اجرای بخش‌های دیگر ضلع چهارم و اتصال آنها با جوش شیاری

attachicon.gifphoto_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۲۳-۴۰.jpg

استفاده از روش دوم و ایجاد سوراخ دسترسی جهت انتقال سیم جوش بلند به داخل مقطع، جهت جوشکاری ضلع چهارم به سخت کننده

attachicon.gifphoto_۲۰۱۷-۰۷-۱۸_۰۸-۲۴-۳۷.jpg

سیم جوشی که در روش دوم برای حرکت در سوراخ دسترسی مورد استفاده قرار میگیرد. این سیم جوش داری قطر و طول قابل ملاحظه‌ای است.

 

 

 

قابل ذکر است که این فیلم روش دوم را نمایش میدهد

با سلام

روش الکترو اسلگ هم برای اجرای جوش بعد چهارم روش بسیار مناسبی است


 • 1

مجتبی امینی کارشناس ارشد سازه

mojtaba.amini_1386@yahoo.com


همچنین به سیم جوش, ستون باکس, مهدی علیرضایی, جوشکاری, جوشکاری ستون باکس, ورق پیوستگی نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی