پرش به


گزارش این پست به مدیریت

گزارش: کنترل تغییر شکل دال بتنی با استفاده از نرم افزار SAFE 14 ( صمد و پویا آقازاده)


  • لطفا توجه داشته باشید که مدیریت از لینک مورد نظر شما با خبر می شود.
    از این فرم برای ارتباط سریع با مدیریت در زمانی که نکته انحرافی طبق قوانین سایت است می بینید استفاده نمایید.

یا لغو