عنوان پاسخ بازديد آخرین ارسال
دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران 1 13 payamkarimi92
فیلم آزمایش نفوذ استاندارد SPT 0 8 admin
نحوه اعمال بارهای غیریکنواخت بر المانهای سطحی در ETABS 2016 0 43 admin
رفتار پس از زلزله یک دیوار برشی تحت بار محوری، از سری تست های UW/UIUC 2 28 admin
دیکشنری تخصصی سازه و زلزله 0 30 admin
گسیختگی خاک زیر پی ها (نمونه آزمایشگاهی) 0 26 admin
انیمیشن : نحوه گسیختگی برش قالبی یک عضو کششی 0 18 admin
آزمایش سه محوری به روش UU 0 12 admin
دستورالعمل تهیه ساختار شکست عملیات راهسازی 0 13 admin
دفترچه محاسبات سازه فولادی با کاربری پارکینگ طبقاتی - رضا سپهر 0 35 admin
نرم افزار طراحی اتصال تیر فرعی به اصلی 5 118 admin
شرح مسئولیت های حقوقی و کیفری مهندسین ناظر و نحوه گزارش نویسی و چک لیست نظارت - کامیار میررضوی 0 87 admin
فیلم : اشتباهات بزرگ در تخریب برج ها توسط انفجار 0 33 admin
دیکشنری تخصصی عمران و معماری برای سیستم اندروید 0 9 admin